Gode råd fra Brændeovns Shoppen

Før du køber en brændeovn

 

Der er utallige brændeovne på markedet. Inden du køber, er det en god idé at overveje:

Hvor mange kvadratmeter og lokaler skal brændeovnen varme op?

Er brændeovnen den eneste varmekilde, eller skal den supplere for eksempel olie/gas eller elvarme?

Brændeovnen er et møbel, som skal passe ind i dit hjem.

Find den rigtige størrelse brændeovn, så du udnytter ovnen bedst og får mest mulig varme ud af den. Køb ikke brændeovnen for stor, da varmen kan blive for kraftig. Brændeovnenes ydelse er angivet i kilowatt (kW). Som tommefingerregel kan én kW varme 10-20 kvadratmeter op, afhængigt af hvor godt boligen er isoleret. Det vil sige at en brændeovn med en nominel effekt på 6 kW kan opvarme et boligareal på omkring 60 kvadratmeter, hvis huset er dårligt isoleret, og 120 kvadratmeter hvis huset er velisoleret.

Sørg for at få et kvalitetsprodukt, som passer til dine behov, dit hjem og dine forventninger.

Der findes to typer brændeovne: Konvektionsovne og strålevarmeovne. Konvektionsovne er den nye generation af brændeovne. Ovnen varmer luften op, og sender den rundt i lokalet.Det giver en jævn, og behagelig varme og ensartet temperatur overalt. Strålevarmeovne er kendt af mange generationer. Varmen bliver koncentreret omkring ovnen. Derfor bliver luften tæt ved ovnen meget varm, mens temperaturen falder, jo længere væk man kommer fra ovnen. 

Før du køber en skorsten

Ifølge bygningsreglementet, står der: Skorstene skal have en sådan udformning, lysningsareal og højde, at der bliver tilfredsstillende trækforhold og røgafkast. Man må samtidig ikke genere sin nabo eller genbo med røg fra sin skorsten.

Skorstenen er det sted man ikke bør spare, når man anskaffer sig en brændeovn. Det er simpelthen skorstenen som er "lokomotivet", den skal sørge for at suge røgen ud af brændeovnen, men den skal også samtidig sørge for at suge forbrændingsluft ind i gennem luftspjældet, disse faktorer kræver at skorstenen har den rigtige højde.

At skorstenen skal have en sådan højde at der opnås tilstrækkelig med træk, kan være meget svært for menig mand at vuderer, da der er en del som spiller ind. Dette kan være skorstenens placereing i forhold rygning, eller andre bygningers taghøjde i forhold til skorstenen. Høje træer omkring ens hus kan også have indvirkning på trækket, eller vindnedslag i skorstenen, som i værste fald vil kunne bevirke, at der siver røg ud fra brændeovnen og dermed risiko for forgiftningsfare.

Alle skorstene skal i dag være CE-godkendt. Det er derfor vigtigt at den mærkat som medfølger skorstenen, bliver klistret på skorstenen, så man kan se at den er godkendt.

Er du i tvivl, kan du altid kontakte os for at få afstandskravene.

Det er dig og montøren, der er ansvarlig for opstilling, og at gældende regler bliver overholdt.

Husk at tilmelde din nye skorsten til den lokale Skorstensfejermester, så skorstenen kan blive registreret til den lovpligtige skorstenfejning.

Er du på nogen måde i tvivl om skorstenshøjden på din nye skorsten - eller eksisterende skorsten, så tag din lokale Skorstensfejermester eller Teksiske forvaltning med på råd. 


Køb skorsten hos Brændeovns-shoppen 

 

Skorsten ved røgafgang lige op

 

  1. Hætte
  2. Top
  3. Skorstenssektioner
  4. Taginddækning
  5. Spærstyr
  6. Spændebånd
  7. Loftskrave
  8. Startkobling eller startsektion incl. kobling
  9. Røgrør
  10. Overgang

 

Sådan monterer du brændeovn og skorsten

Før du opstiller din brændeovn


Inden din brændeovn bliver sat op, skal du være sikker på, at placeringen opfylder de danske regler.

Står brændeovnen op ad en murstensvæg eller andre ikke brandbare materialer, er der ingen minimums afstandskrav. For rengøringens skyld kan det dog anbefales at holde cirka 5-10 centimeter afstand til væggen (A).

For brændeovne, der står op ad brandbare materialer, gælder andre regler. Vi anbefaler at du ser i brugsvejledningen.  (A = bagtil,  B= til siden).

De fleste nye brændeovne med EN 13240, kan opstilles tættere på brandbare udgivet af Byggestyrelsen.

Vi anbefaler, at du ser i brugervejledning, som ligger i ovnen. Tag endvidere din lokale Skorstensfejermester eller Tekniske Forvaltning med på råd, hvis du er i tvivlmaterialer end gamle ovne kan, dette fremgår af mærkepladen som sidder på ovnen. Læs eventuelt mere om de danske regler i Bygningsreglement for småhuse 1998, som er . Det er dig og montøren, der er ansvarlig for opstillingen, og at gældende regler bliver overholdt.

Godkendelse af monteringen 

Når du har installeret din nye brændeovn, er det vigtigt at du kontakter din lokale skorstensfejer, som skal godkende installationen af brændeovnen og skorstenen fungerer som den skal. Brændeovnen må først tages i brug når den er godkendt af en skorstensfejer.
 

Vedligeholdelse af brændeovn

En brændeovn bliver som alt andet slidt med tiden. Det er derfor en vigtig ting at få gjort noget ved det, inden ovnen bliver ødelagt

 

Låger

 

Det du først kan starte med, er at kikke efter om lågen er iorden. Ser glasruden intakt ud, eller er der revner i den. Se derefter om håndtaget på lågen er godt nok, lukker lågen rigtig til. Derefter skal pakningen ses efter. Er pakningen ved at falde ud af falsen når du åbner lågen, ja så er det på høje tid med en udskiftning. Det samme gælder hvis pakningen føles hård, når du trykker på den. Efterse samtidig pakning i askeskuffe. 

Husk! Rens falsen godt, og brug altid keramisk lim, når du sætter ny pakning i.

 

Keramisk lim og pakninger: Se under reservedele/glasfiberpakning.

 

Brandkammeret

Langt de fleste brændeovne, er i dag forsynet med Skamolexplader i brandkammeret. Enkelte modeller har dog stadigvæk rigtige ildfastesten i ovnen. De gule Skamolexplader i brandkammeret er med til at gøre brændeovnene yderst effektive varmekilder. De gule plader isolerer og holder temperaturen i brandkammeret høj. Det giver en renere og mere effektiv forbrænding. Det er godt for både pengepung og miljøet. Skamolexpladerne i brandkammeret slides naturligt og bør udskiftes, når der kommer revner på mere end en halv centimeter. Skamolexpladernes holdbarhed afhænger af, hvor meget og hvor kraftigt ovnen bliver brugt. Du kan selv udskifte Skamolexpladerne i ovnen, som fåes i færdige sæt. Du kan også købe hele Skamolexplader, så du selv kan kopiere de slidte plader.

 

Skamolexplader i færdige sæt eller i plade: Se under reservedele.

 

Reparation af overfladen

Får du ridser eller bliver overfladen på din brændeovn slidt ned, vedligeholdes denne let med den originale Senotherm® Pejsemaling på spraydåse, den fås i enten sort eller grå. Sørg for god rengøring af emnet og giv heller to tynde lag end et tykt - så holder malingen bedre.Fedtsten på brændeovne kan løbende holdes rene med sulfovand og stiv børste. Følg medfølgende vejledning omkring rengøring af fedtsten.

 

Efterse kun brændeovnen, når den er kold

Senotherm® i sort og grå:
Se under Tilbehør til brændeovne/vedligeholdelse